19 May 2011

Damai


Empat hari di kampung. Cukup untuk memperkenalkan adieb dengan sawah/bendang tokwan.